Nilai Plus Minus Jika Pertemanan di Dunia Online

KAINSUTERA.COM – Bergaul didunia nyata bukanlah satu-satunya cara satu-satu kita mendapatkan teman. Dengan berkembangnya dunia teknologi kita dapat mendapatkan teman dari jejaring sosial yang lagi...

Pujangga Kelabu dalam Syair Puisi

KAINSUTERA.COM – Ketika mata berkeringat dan jatuh membasahi kedua pipi tentu ada sesuatu hal yang membuat hati itu bersedih. Jangan pernah Anda merasa sendirian karean...

Jangan Anggap Remeh Menghisap Rokok Elektrik

KAINSUTERA.COM – Kini seruan untuk berhenti merokok terlihat sangat melarang sehingga membuat kebanyakan masyarakat semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan mereka, maka banyak juga perokok...