cara menjaga diri dan keluarga

Keharmonisan Keluarga Dengan Perkawinan Bahagia

...Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan keluarga sendiri mempunyai beberapa aspek-aspek. Ada beberapa aspek-aspek keharmonisan keluarga: * Terciptanya kehidupan beragama... [...]

Ibu Bijak Keluarga yang Sehat

...Keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kebiasaan dan perilaku sehat yang dibarengi dengan interaksi yang harmonis dan bahagia, akan memunculkan anggota keluarga yang sehat fisik dan mentalnya.... [...]
1 2