Gaya Rambut Remaja Masa Kini

...yang muncul akibat putus asa, masokis, cengeng dan terbuang. Kemudian meluapkanya ke dalam musik. Lama kelamaan Emo berkembang menjadi gaya hidup, tingkah laku manusia yang mengaku dirinya adalah Emo....

Perlunya Etiket Dalam Dunia Remaja Masa Kini

...yang dilandasi agama, budaya, perilaku mana yang baik dan buruk. Etiket itu penjabarannya berdasarkan etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. “Etiket...

Mengatasi Haus Asmara di Masa Remaja

...usia manusia sangatlah singkat untuk semuanya. Dapat dibuktikan juga dengan aneka penyesalan manusia setelah ia melewati masa tua. Umumnya, manusia-manusia berdarah muda itu menikmati apa yang mereka jalani bersama kekasih-kekasih...

Perjalanan dan Pendewasaan Sang Manusia

...keluhan palsunya dengan tanpa tema atau bahkan sampai melepas sayap hingga lupa cara terbang. sampai disini adalah kesepakatan mungkin ini adalah jalan pendewasaan jalan di ujinya satu keyakinan manusia wajar...

Aku Sudah Remaja

...Merujuk pada arti kamus, definisi remaja adalah penggolongan manusia yang berusia 12 tahun hingga 21 tahun. Golongan ini merupakan transisi dari apa yang disebut sebagai masa kanak-kanak menuju masa...

Kerak Neraka dibawah Lisanmu

...terbinasakan Ku tahu dia kecil tapi dapat mematikan hati manusia kutak ingin menjauh dari mereka Silaturahmiku tak ingin terputus Akibat kesalahan besarnya Selalu berusaha mengeluarkan kata penyejuk hati Lafaz-lafaz yang...

Remaja dan Cinta

...berkata, apakah salah kami bercinta? Ya, rasa cinta memang tak salah. Ia adalah fitrah semulajadi yang Allah kurniakan kepada setiap manusia. Ingin cinta dan dicintai. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti...

Perkembangan Identitas Pada Remaja

...remaja ‘menjadi orang’ mereka menghabiskan berjam-jam di ruang kelas dan sekolah dalam interaksi konstan dengan guru, teman sebaya, ide dan kegiatan. Erikson (Pajares 2001, pp.120) menyimpulkan bahwa manusia semua memiliki...

Kesehatan Bagi Keluarga Anda Masa Kini

...Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit. Akan tetapi, juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Pendapat ini di gali...