Gaya Rambut Remaja Masa Kini

By KainSutera.com

Info Remaja...yang muncul akibat putus asa, masokis, cengeng dan terbuang. Kemudian meluapkanya ke dalam musik. Lama kelamaan Emo berkembang menjadi gaya hidup, tingkah laku manusia yang mengaku dirinya adalah Emo....

Mengungkap Rahasia Tersembunyi Pada Tulang Ekor Manusia

By KainSutera.com

Pendidikan...KAINSUTERA.COM – Ketika manusia telah tiba waktunya untuk menghadap sang kuasa maka seluruh bagian tubuhnya akan hancur (dimakan tanah). Namun dalam hadist yang diriwayatkan oleh sang periwayat hadits...

Tanda Kamu Tidak Mencintai dan Menghargai Dirimu Sendiri

By KainSutera.com

Gaya Hidup, Info Remaja...yang lebih baik karena kamu tetap hidup dalam zona nyamanmu. 7. Menerima Pengaruh Yang Buruk Dari Lingkunganmu. Lingkungan biasanya memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan diri seseorang. Tetapi manusia yang...

Perlunya Etiket Dalam Dunia Remaja Masa Kini

By KainSutera.com

Info Remaja...yang dilandasi agama, budaya, perilaku mana yang baik dan buruk. Etiket itu penjabarannya berdasarkan etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. “Etiket...

Mengatasi Haus Asmara di Masa Remaja

By KainSutera.com

Cinta dan Asmara...usia manusia sangatlah singkat untuk semuanya. Dapat dibuktikan juga dengan aneka penyesalan manusia setelah ia melewati masa tua. Umumnya, manusia-manusia berdarah muda itu menikmati apa yang mereka jalani bersama kekasih-kekasih...

Perjalanan dan Pendewasaan Sang Manusia

By KainSutera.com

Kumpulan Puisi...keluhan palsunya dengan tanpa tema atau bahkan sampai melepas sayap hingga lupa cara terbang. sampai disini adalah kesepakatan mungkin ini adalah jalan pendewasaan jalan di ujinya satu keyakinan manusia wajar...

Aku Sudah Remaja

By KainSutera.com

Info Remaja...Merujuk pada arti kamus, definisi remaja adalah penggolongan manusia yang berusia 12 tahun hingga 21 tahun. Golongan ini merupakan transisi dari apa yang disebut sebagai masa kanak-kanak menuju masa...

Kerak Neraka dibawah Lisanmu

By KainSutera.com

Kumpulan Puisi...terbinasakan Ku tahu dia kecil tapi dapat mematikan hati manusia kutak ingin menjauh dari mereka Silaturahmiku tak ingin terputus Akibat kesalahan besarnya Selalu berusaha mengeluarkan kata penyejuk hati Lafaz-lafaz yang...

Remaja dan Cinta

By KainSutera.com

Info Remaja...berkata, apakah salah kami bercinta? Ya, rasa cinta memang tak salah. Ia adalah fitrah semulajadi yang Allah kurniakan kepada setiap manusia. Ingin cinta dan dicintai. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti...

Kainsutera DefThumb

Perkembangan Identitas Pada Remaja

By KainSutera.com

Info Remaja...remaja ‘menjadi orang’ mereka menghabiskan berjam-jam di ruang kelas dan sekolah dalam interaksi konstan dengan guru, teman sebaya, ide dan kegiatan. Erikson (Pajares 2001, pp.120) menyimpulkan bahwa manusia semua memiliki...

Kesehatan Bagi Keluarga Anda Masa Kini

By KainSutera.com

Gaya Hidup, Info Remaja, Keluarga...Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit. Akan tetapi, juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Pendapat ini di gali...