Pentingnya Mengungkapkan Rahasia Setelah Perkawinan

...KAINSUTERA.COM – Mungkin Anda sudah tahu jika hubungan perkawinan merupakan persatuan antara dua insan yang berbeda. Anda bersama pasangan pasangan tentu juga sudah tahu jika banyak perbedaan yang...

Tips Semangat Kerja Pada Saat Puasa Ramadhan

...bulan Ramadhan, beruntunglah bagi umat Muslim yang masih berkesempatan menjalankan serangkaian ibadah wajib maupun sunah selama sebulan lamanya. Beribadah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Selama ada niat untuk menjalankannya,...

Keuntungan Pria yang Diperoleh Dalam Perkawinan

...Ada beberapa alasan yang dapat pria Berikut enam keuntungan yang bisa diperoleh pria dalam perkawinan: Memberi pengalaman berharga menjadi orangtua. Memiliki anak-anak adalah alasan lain seorang pria untuk menikah. Menjadi...

Tips Menjalani Ibadah Ramadan dan Memperoleh Bulan

...mendapat pahala dan yang mengabaikan akan merugi. Untuk itu, persiapan matang membuat tujuan Ramadan tercapai. Berikut beberapa tips menjalani ibadah Ramadan dan memperoleh bulan ‘seribu bulan’ Menetapkan tujuan. Niatkan menjalankan...

Ingin Menikah Lagi Setelah Bercerai

...Apakah anda ingin menikah lagi setelah bercerai? namun masih trauma perkawinan sebelumnya? Hal itu terbilang wajar. Tak bisa dipungkiri, tidak mudah memulai untuk kedua kali. Apalagi saat menjalani pernikahan...

Perkawinan Membwa Berkah

...(Ishlahun Niyat) Perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana diungkap dalam Alqur’an (QS. Ar Rum:21), sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah-Nya (QS. An-Nur:32) yang berarti...

Memasuki Dunia Baru Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan Muda

...untuk mengenyam pendidikan atau ketrampilan kerja. Para permpuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Perempuan, baik yang...

Pentingnya Seks dalam Perkawinan

...atau perasaan menyakitkan. Keprihatinan ini harus diatasi dalam rangka untuk memiliki hubungan seksual yang memuaskan. Penyembuhan ini oleh diri sendiri adalah mungkin.) Seks sangat penting untuk perkawinan yang sehat. Jenis...

Keharmonisan Keluarga Dengan Perkawinan Bahagia

...Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan keluarga sendiri mempunyai beberapa aspek-aspek. Ada beberapa aspek-aspek keharmonisan keluarga: * Terciptanya kehidupan beragama...

Perlunya Etiket Dalam Dunia Remaja Masa Kini

...orangtua geleng-geleng kepala melihat tingkah polah remaja dewasa ini. Mulai dari tata krama terhadap orang dewasa, kelakuan ugal-ugalan di jalan raya, hingga perilaku menyimpang, seperti seks dan narkoba. Bentrok anak...

Pernikahan Memiliki Beberapa Fase

...Jika hubungan suami istri bisa mengalami naik turun. Lantas, pada usia perkawinan berapa lama pasangan mengalami saat-saat istimewa dan membahagiakan. Kebahagiaan yang paling besar dirasakan pasangan menikah terjadi pada...

Etika Remaja Saat Ini

...adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Tata Cara Pergaulan Remaja Semua agama dan tradisi telah mengatur tata...