Loading...

Pengaruh Pertumbuhan Wanita dan Kehidupan Seksual

...terjerumus ke dalam perbuatan zina. Serta orang yang melakukan zina tidak mendapak kenikmatan dari hubungan badan suami istri. “Lebih baik nikah diusia muda dari pada menika setelah berzina” Melahirkan anak...

Etika Remaja Saat Ini

...tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang. 2. Menjauhi perbuatan zina Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan di perbolehkan sampai...

Perkembangan Moral Remaja di Era Moderenisasi

...larangan norma Agama. Perbuatan zina sudah menyebar mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok pendesaan. Baik zina yang di lakukan atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar pemaksaan(pemerkosaan).Bahkan mulai menggerogoti...

Gejala dan Resiko dari Pernikahan Dini

...norma agama. Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang seringkali ditimbulkannya. Zina misalkan, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya dijadikan sebagai penutup dari kesalahan yang dilakukan para remaja itu sendiri....

Remaja dan Cinta

...yang aneh dan menjijikkan – bohsia, bohjan, buang bayi dan zina. Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagi tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya.Kereta diciptakan dengan kuasa untuk...

Perkawinan Membwa Berkah

...suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan Sunnah Rasul. Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari perangkap zina dan mampu...